Komunikat w sprawie zatwierdzenia prospektu emisyjnego REINO Dywidenda Plus

data aktualizacji 23 czerwca 2016

Z upoważnienia Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) zatwierdzono prospekt emisyjny sporządzony przez:

  • REINO Dywidenda PlusSA z siedzibą w Warszawie, w związku z ofertą publiczną akcji serii C oraz zamiarem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym akcji serii B i C oraz praw do akcji serii C REINO Dywidenda Plus SA z siedzibą w Warszawie (firmą inwestycyjną jest Dom Maklerski BOŚ SA z siedzibą w Warszawie).