Komunikat w sprawie zatwierdzenia prospektu emisyjnego Quercus Multistrategy Fundusz Inwestycyjny Zamknięty

data aktualizacji 05 października 2016

Z upoważnienia Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) zatwierdzono prospekt emisyjny sporządzony przez:

  • Quercus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA z siedzibą w Warszawie, w związku z ofertą publiczną oraz zamiarem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym certyfikatów inwestycyjnych serii 005, 006, 007, 008, 009, 010, 011, 012, 013 i 014 Quercus Multistrategy Fundusz Inwestycyjny Zamknięty (oferującym jest NWAI Dom Maklerski z siedzibą w Warszawie).