Komunikat w sprawie zatwierdzenia prospektu emisyjnego PZU Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Akord

data aktualizacji 24 listopada 2016

Z upoważnienia Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) zatwierdzono prospekt emisyjny sporządzony przez:

  • Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych PZU SA z siedzibą w Warszawie w związku z ofertą publiczną oraz zamiarem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym certyfikatów inwestycyjnych serii J, K, L, Ł, M, N, O, P oraz R PZU Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Akord (oferującym jest Biuro Maklerskie Alior Banku S.A. z siedzibą w Warszawie).