Komunikat w sprawie zatwierdzenia prospektu emisyjnego Polski Bank Komórek Macierzystych SA

data aktualizacji 01 kwietnia 2016

Z upoważnienia Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) zatwierdzono prospekt emisyjny sporządzony przez:

  • Polski Bank Komórek Macierzystych SA z siedzibą w Warszawie, w związku z ofertą publiczną akcji serii A, B, D, E, F, G, H oraz I oraz zamiarem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym akcji serii A, B, C, D, E, F, G, H, I oraz J (firmą inwestycyjną jest: Dom Maklerski mBanku S.A. z siedzibą w Warszawie oraz Haitong Bank S.A. oddział w Polsce z siedzibą w Warszawie).