Komunikat w sprawie zatwierdzenia prospektu emisyjnego PlayWay SA

data aktualizacji 21 września 2016


Z upoważnienia Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) zatwierdzono prospekt emisyjny sporządzony przez:

  • PlayWay SA z siedzibą w Warszawie, w związku z ofertą publiczną akcji serii B, H, I oraz zamiarem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym akcji serii A, B, C, D, E, F, G, H, I oraz praw do akcji serii I PlayWay SA z siedzibą w Warszawie (oferującym jest Trigon Dom Maklerski SA).