Komunikat w sprawie zatwierdzenia prospektu emisyjnego PKO Globalnej Strategii fiz

data aktualizacji 19 maja 2016

Z upoważnienia Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) zatwierdzono prospekt emisyjny sporządzony przez:

  • PKO Globalnej Strategii – funduszu inwestycyjnego zamkniętego, w związku z ofertą publiczną certyfikatów inwestycyjnych serii G, H, I i J oraz zamiarem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym certyfikatów inwestycyjnych serii G, H, I i J (oferującym jest Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Oddział – Dom Maklerski PKO Banku Polskiego w Warszawie).