Komunikat w sprawie zatwierdzenia prospektu emisyjnego PKO Absolutnej Stopy Zwrotu Europa Wschód - Zachód fiz

data aktualizacji 30 maja 2016

Z upoważnienia Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) zatwierdzono prospekt emisyjny sporządzony przez:
  • PKO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA z siedzibą w Warszawie, sporządzony w związku z ofertą publiczną certyfikatów inwestycyjnych serii A, B, C, D emitowanych przez PKO Absolutnej Stopy Zwrotu Europa Wschód - Zachód – fundusz inwestycyjny zamknięty (oferującym jest Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Oddział – Dom Maklerski PKO Banku Polskiego w Warszawie).