Komunikat w sprawie zatwierdzenia prospektu emisyjnego PCC Rokita SA

data aktualizacji 23 marca 2016


Z upoważnienia Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) zatwierdzono prospekt emisyjny sporządzony przez:

  • PCC Rokita SA z siedzibą w Brzegu Dolnym, w związku z ofertą publiczną oraz zamiarem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym obligacji emitowanych w ramach IV Programu Emisji Obligacji o łącznej wartości nominalnej do 200.000.000 zł (oferującym jest Dom Maklerski BDM z siedzibą w Bielsku-Białej).