Komunikat w sprawie zatwierdzenia prospektu emisyjnego PCC Exol SA

data aktualizacji 10 czerwca 2016


Z upoważnienia Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) zatwierdzono prospekt emisyjny sporządzony przez:

  • PCC Exol SA z siedzibą w Brzegu Dolnym, sporządzony w związku z zamiarem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym obligacji PCC Exol S.A. z siedzibą w Brzegu Dolnym, emitowanych w ramach I Programu Emisji Obligacji o łącznej wartości nominalnej do 200.000.000 zł (oferującym jest Dom Maklerski BDM z siedzibą w Bielsku-Białej).