Komunikat w sprawie zatwierdzenia prospektu emisyjnego Open Finance

data aktualizacji 18 listopada 2016

Z upoważnienia Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) zatwierdzono prospekt emisyjny sporządzony przez:

  • Open Finance SA z siedzibą w Warszawie, sporządzony w związku z ofertą publiczną akcji serii E oraz zamiarem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym akcji serii E, praw poboru akcji serii E oraz praw do akcji serii E (oferującym jest Noble Securities SA z siedzibą w Warszawie).