Komunikat w sprawie zatwierdzenia prospektu emisyjnego MW Trade

data aktualizacji 21 marca 2016


Z upoważnienia Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) zatwierdzono prospekt emisyjny sporządzony przez:

  • MW Trade SA z siedzibą we Wrocławiu, w związku z ofertą publiczną obligacji na okaziciela MW Trade SA z siedzibą we Wrocławiu, emitowanych w ramach Publicznego Programu Emisji Obligacji o łącznej wartości nominalnej do 180.000.000 PLN (oferującym jest Noble Securities SA).