Komunikat w sprawie zatwierdzenia prospektu emisyjnego Mediacap SA

data aktualizacji 22 lipca 2016

Z upoważnienia Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) zatwierdzono prospekt emisyjny sporządzony przez:

  • Mediacap SA z siedzibą w Warszawie, w związku z zamiarem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym akcji serii A, B, C oraz D (oferującym jest Millennium Dom Maklerski SA).