Komunikat w sprawie zatwierdzenia prospektu emisyjnego MDI Energia

data aktualizacji 29 grudnia 2016

Z upoważnienia Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) zatwierdzono prospekt emisyjny sporządzony przez:

  • MDI Energia SA z siedzibą w Warszawie, w związku z zamiarem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym akcji serii B, C i D (firma inwestycyjna: Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska SA).