Komunikat w sprawie zatwierdzenia prospektu emisyjnego Kruk SA

data aktualizacji 04 lutego 2016

Z upoważnienia Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) zatwierdzono prospekt emisyjny sporządzony przez:

  • Kruk SA z siedzibą we Wrocławiu, sporządzony w związku z ofertą publiczną oraz zamiarem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym obligacji Kruk S.A. z siedzibą we Wrocławiu emitowanych w ramach III programu emisji obligacji o łącznej wartości nominalnej do 300.000.000 zł (oferującymi są Dom Maklerski BDM SA i Dom Maklerski PKO BP SA).