Komunikat w sprawie zatwierdzenia prospektu emisyjnego KBC Alokacji Sektorowych FIZ

data aktualizacji 13 stycznia 2016


Z upoważnienia Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) zatwierdzono prospekt emisyjny sporządzony przez:

  • KBC Alokacji Sektorowych Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z siedzibą w Warszawie, sporządzony w związku z ofertą publiczną certyfikatów inwestycyjnych serii B, C, D, E oraz zamiarem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym certyfikatów inwestycyjnych serii B, C, D, E KBC Alokacji Sektorowych Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z siedzibą w Warszawie (oferującym jest Biuro Maklerskie Banku BGŻ BNP Paribas SA).