Komunikat w sprawie zatwierdzenia prospektu emisyjnego JWW INVEST SA

data aktualizacji 17 marca 2016

       

Z upoważnienia Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) zatwierdzono prospekt emisyjny sporządzony przez:

  • JWW INVEST SA z siedzibą w Katowicach, w związku z ofertą publiczną akcji serii E oraz zamiarem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym akcji serii A2, C i E oraz praw do akcji serii E (firmą inwestycyjną jest: Noble Securities SA z siedzibą w Warszawie).