Komunikat w sprawie zatwierdzenia prospektu emisyjnego IZO-BLOK

data aktualizacji 17 czerwca 2016

Z upoważnienia Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) zatwierdzono prospekt emisyjny sporządzony przez:

  • IZO-BLOK SA z siedzibą w Chorzowie, w związku z ofertą publiczną akcji serii D oraz zamiarem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym akcji serii D oraz praw do akcji serii D (oferującym jest Bank Zachodni WBK SA z siedzibą we Wrocławiu).