Komunikat w sprawie zatwierdzenia prospektu emisyjnego i2 Development SA

data aktualizacji 30 marca 2016

Z upoważnienia Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) zatwierdzono prospekt emisyjny sporządzony przez:

•    i2 Development SA z siedzibą we Wrocławiu, w związku z ofertą publiczną akcji serii B oraz zamiarem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym akcji serii A i B oraz praw do akcji serii B (firmą inwestycyjną jest Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska SA).