Komunikat w sprawie zatwierdzenia prospektu emisyjnego GPW

data aktualizacji 29 listopada 2016

Z upoważnienia Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) zatwierdzono prospekt emisyjny sporządzony przez:

  • Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie SA z siedzibą w Warszawie, w związku z ofertą publiczną obligacji serii D i E oraz zamiarem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym obligacji serii D i E (oferującym jest firma inwestycyjna Pekao Investment Banking SA).