Komunikat w sprawie zatwierdzenia prospektu emisyjnego Getin Noble Bank

data aktualizacji

Z upoważnienia Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) zatwierdzono prospekt emisyjny sporządzony przez:

  • Getin Noble Bank SA z siedzibą w Warszawie, w związku z ofertą publiczną obligacji emitowanych w ramach Publicznego Programu Emisji Obligacji Podporządkowanych o łącznej wartości nominalnej do 750.000.000 zł (oferującym jest firma inwestycyjna Noble Securities SA z siedzibą w Warszawie).