Komunikat w sprawie zatwierdzenia prospektu emisyjnego GekoPlast SA

data aktualizacji 22 marca 2016

Z upoważnienia Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) zatwierdzono prospekt emisyjny sporządzony przez: 

  • GekoPlast SA z siedzibą w Krupskim Młynie, sporządzony w związku z zamiarem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym akcji serii A, B1, B2, C, D i E (firmą inwestycyjną jest Dom Maklerski Capital Partners SA).