Komunikat w sprawie zatwierdzenia prospektu emisyjnego Everest Investments SA

data aktualizacji 05 sierpnia 2016

Z upoważnienia Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) zatwierdzono prospekt emisyjny sporządzony przez:

  • Everest Investments SA z siedzibą w Warszawie, w związku z zamiarem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym akcji serii A, B, C, F, G, H oraz H1 Everest Investments S.A. z siedzibą w Warszawie (firmą inwestycyjną jest Dom Maklerski BOŚ SA).