Komunikat w sprawie zatwierdzenia prospektu emisyjnego Celon Pharma SA

data aktualizacji 29 sierpnia 2016

Z upoważnienia Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) zatwierdzono prospekt emisyjny sporządzony przez:

  • Celon Pharma SA z siedzibą w Kiełpinie, w związku z ofertą publiczną akcji serii B oraz zamiarem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym akcji serii A2, B oraz praw do akcji serii B Celon Pharma SA z siedzibą w Kiełpinie (firmą inwestycyjną jest Mercurius Dom Maklerski sp. z o.o.).