Komunikat w sprawie zatwierdzenia prospektu emisyjnego Banku Pocztowego SA

data aktualizacji 16 maja 2016

Z upoważnienia Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) zatwierdzono prospekt emisyjny sporządzony przez:

  • Bank Pocztowy SA z siedzibą w Bydgoszczy, w związku z ofertą publiczną obligacji na okaziciela emitowanych w ramach programu emisji obligacji do maksymalnej wartości nominalnej wyemitowanych i niewykupionych obligacji 1.000.000.000 PLN (firmą inwestycyjną jest Ipopema Securities SA).