Komunikat w sprawie zatwierdzenia prospektu emisyjnego Artifex Mundi

data aktualizacji 12 października 2016

Z upoważnienia Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) zatwierdzono prospekt emisyjny sporządzony przez:

  • Artifex Mundi SA z siedzibą w Zabrzu, w związku z ofertą publiczną akcji serii B i C oraz zamiarem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym akcji serii A2, B, C oraz praw do akcji serii C (firmą inwestycyjną jest Trigon Dom Maklerski SA).