Komunikat w sprawie zatwierdzenia prospektu emisyjnego Airway Medix SA

data aktualizacji 19 kwietnia 2016

Z upoważnienia Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) zatwierdzono prospekt emisyjny sporządzony przez:

  • Airway Medix SA z siedzibą w Warszawie, w związku z zamiarem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym akcji serii A i B (firmą inwestycyjną jest Trigon Dom Maklerski SA).