Komunikat w sprawie zatwierdzenia prospektu emisyjnego „MEX POLSKA” SA

data aktualizacji 11 sierpnia 2016

Z upoważnienia Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) zatwierdzono prospekt emisyjny sporządzony przez:

•    „MEX POLSKA” SA z siedzibą w Łodzi, w związku z zamiarem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym akcji serii E (firmą inwestycyjną jest Polski Dom Maklerski SA).