Komunikat w sprawie zatwierdzenia memorandum informacyjnego Zetkama SA

data aktualizacji 11 marca 2016


Z upoważnienia Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) zatwierdzono memorandum informacyjne sporządzone przez:

•    Zetkama SA z siedzibą w Ścinawce Średniej, sporządzone w związku z zamiarem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym akcji serii F (oferującym jest Dom Maklerski Navigator SA z siedzibą w Warszawie).