Komunikat w sprawie wznowienia obrotu akcjami ENEFI Energiahatekonysagi Nyrt.

data aktualizacji 10 lutego 2016

Z upoważnienia Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) w dniu 10 lutego 2016 r. wznowiono obrót akcjami spółki:

  •    ENEFI Energiahatekonysagi Nyrt. z siedzibą w Budapeszcie (Węgry)  

z powodu poinformowania Komisji Nadzoru Finansowego przez węgierski organ nadzoru - The Central Bank of Hungary (MNB) o wznowieniu, w dniu 9 lutego 2016 r., obrotu instrumentami Spółki na rynku węgierskim - Budapest Stock Exchange (XBUD).

Mając na uwadze powyższe, w interesie inwestorów jest wznowienie obrotu akcjami Spółki na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., w sytuacji przywrócenia obrotu instrumentami Spółki od dnia 9 lutego 2016 r. na rynku węgierskim. Ze względu na ważny interes uczestników rynku kapitałowego, a także w celu zapobieżenia zagrożeniu prawidłowego funkcjonowania tego rynku, Komisja Nadzoru Finansowego na podstawie art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 o nadzorze nad rynkiem kapitałowym (Dz. U. z 2014 r. poz. 1537, z późn. zm.) postanowiła nadać niniejszej decyzji rygor natychmiastowej wykonalności.