Komunikat w sprawie wpisu do rejestru PPE w spółce Korpo

data aktualizacji 29 listopada 2016

Z upoważnienia Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) w dniu 29 listopada 2016 r. wpisano do rejestru pracowniczych programów emerytalnych program tworzony w formie umowy o wnoszenie przez pracodawcę składek pracowników do funduszu inwestycyjnego przez:

Korpo Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Jaworze. 

Zarządzającym jest:
PZU Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy, z wydzielonymi Subfunduszami:
-    PZU Gotówkowy,
-    PZU Papierów Dłużnych POLONEZ,
-    PZU SEJF+,
-    PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK,
-    PZU Zrównoważony,
-    PZU Energia Medycyna Ekologia,
-    PZU Akcji KRAKOWIAK,
-    PZU Akcji NOWA EUROPA,
-    PZU Globalny Obligacji Korporacyjnych.
Składki uczestników będą wnoszone do powyższego funduszu inwestycyjnego zarządzanego przez Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych PZU Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie.