Komunikat w sprawie wpisu do rejestru PPE w Jacobs Douwe Egberts i PGNiG Obrót Detaliczny

data aktualizacji 07 czerwca 2016

I.   Z upoważnienia Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) w dniu 31 maja 2016 r. wpisano do rejestru pracowniczych programów emerytalnych program tworzony w formie umowy o wnoszenie przez pracodawcę składek pracowników do funduszu inwestycyjnego przez:

Jacobs Douwe Egberts Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie

Zarządzającym jest:
1. NN Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty z wydzielonymi Subfunduszami:
- NN Subfundusz Gotówkowy,
- NN Subfundusz Obligacji,
- NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu,
- NN Subfundusz Zrównoważony,
- NN Subfundusz Akcji.

2. NN Perspektywa Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty z wydzielonymi Subfunduszami:
- NN Subfundusz Perspektywa 2045,
- NN Subfundusz Perspektywa 2040,
- NN Subfundusz Perspektywa 2035,
- NN Subfundusz Perspektywa 2030,
- NN Subfundusz Perspektywa 2025,
- NN Subfundusz Perspektywa 2020.

Składki uczestników będą wnoszone do powyższych funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez NN Investment Partners Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie.

 
II. Z upoważnienia Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) w dniu 2 czerwca 2016 r. wpisano do rejestru pracowniczych programów emerytalnych program tworzony w formie umowy o wnoszenie przez pracodawcę składek pracowników do funduszu inwestycyjnego przez:

 PGNiG Obrót Detaliczny Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie

Zarządzającym jest:
- PZU Fundusz Inwestycyjny Otwarty Papierów Dłużnych POLONEZ,
- PZU Fundusz Inwestycyjny Otwarty Stabilnego Wzrostu MAZUREK,
- PZU Fundusz Inwestycyjny Otwarty Zrównoważony,
- PZU Fundusz Inwestycyjny Otwarty Akcji KRAKOWIAK,
- PZU Fundusz Inwestycyjny Otwarty Akcji NOWA EUROPA

Składki uczestników będą wnoszone do powyższych funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych PZU SA z siedzibą w Warszawie.