Komunikat w sprawie wpisu do rejestru PPE w Consolidated Precision Products Poland

data aktualizacji 12 grudnia 2016

Z upoważnienia Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) w dniu 12 grudnia 2016 r. wpisano do rejestru pracowniczych programów emerytalnych program tworzony w formie umowy o wnoszenie przez pracodawcę składek pracowników do funduszu inwestycyjnego przez:

Consolidated Precision Products Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie


Zarządzającym jest:
Legg Mason Senior Fundusz Inwestycyjny Otwarty,
Legg Mason Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty, z wydzielonymi Subfunduszami:
- Legg Mason Subfundusz Akcji,
- Legg Mason Subfundusz Strateg,
- Legg Mason Subfundusz Obligacji,
- Legg Mason Subfundusz Pieniężny.

Składki uczestników będą wnoszone do powyższych funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez Legg Mason Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie.