Komunikat w sprawie wpisów do rejestru PPE

data aktualizacji 26 października 2016

Z upoważnienia Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) w dniu 25 października 2016 r. wpisano do rejestru pracowniczych programów emerytalnych :

1.     Program tworzony w formie umowy o wnoszenie przez pracodawcę składek pracowników do funduszu inwestycyjnego przez:

  • Tauron Dystrybucja Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, 
  • Tauron Dystrybucja Spółka Akcyjna Oddział w Legnicy, 
  • Tauron Dystrybucja Spółka Akcyjna Oddział w Opolu, 
  • Tauron Dystrybucja Spółka Akcyjna Oddział w Wałbrzychu, 
  • Tauron Dystrybucja Pomiary spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Tarnowie.

Zarządzającym jest PZU Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy, z wydzielonymi Subfunduszami: 

- PZU Gotówkowy,
- PZU Papierów Dłużnych POLONEZ,
- PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK,
- PZU Zrównoważony,
- PZU Akcji KRAKOWIAK.


2.    Program tworzony w formie umowy o wnoszenie przez pracodawcę składek pracowników do funduszu inwestycyjnego przez: 

  • Ambasadę Republiki Francuskiej w Polsce z siedzibą w Warszawie.

Zarządzającym jest:
1.    NN Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty z wydzielonymi Subfunduszami: 

- NN Subfundusz Obligacji,
- NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu,
- NN Subfundusz Zrównoważony,
- NN Subfundusz Akcji,
- NN Subfundusz Gotówkowy. 

2.    NN Perspektywa Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty z wydzielonymi Subfunduszami: 

- NN Subfundusz Perspektywa 2045,
- NN Subfundusz Perspektywa 2040,
- NN Subfundusz Perspektywa 2035,
- NN Subfundusz Perspektywa 2030,
- NN Subfundusz Perspektywa 2025,
- NN Subfundusz Perspektywa 2020.