Komunikat na temat trzyletniej stopy zwrotu otwartych funduszy emerytalnych

data aktualizacji 11 października 2016

 

Komisja Nadzoru Finansowego informuje, że średnia ważona stopa zwrotu wszystkich otwartych funduszy emerytalnych za okres od 30 września 2013 r. do 30 września 2016 r. wyniosła 0,133%.

Wartości stóp zwrotu poszczególnych funduszy emerytalnych zawarte są w poniższej tabeli.


 STOPY ZWROTU OTWARTYCH FUNDUSZY EMERYTALNYCH
ZA OKRES OD 30.09.2013 ROKU DO 30.09.2016 ROKU


Nazwa OFE

Stopa zwrotu w okresie

MetLife OFE
3,326%
PKO BP Bankowy OFE
3,073%
Allianz Polska OFE
2,375%
Nordea OFE
2,058%
AXA OFE
1,416%
OFE Pocztylion
1,129%
OFE PZU "Złota Jesień"
0,307%
AEGON OFE
-0,232%
Aviva OFE Aviva BZ WBK 
-1,047%
Nationale-Nederlanden OFE
-2,142%
Pekao OFE
 -2,833%
Generali OFE
 -4,848%
  

Średnia ważona stopa zwrotu

  0,133%