Komunikat na temat trzyletniej stopy zwrotu OFE

data aktualizacji 08 kwietnia 2016

 

Komisja Nadzoru Finansowego informuje, że średnia ważona stopa zwrotu wszystkich otwartych funduszy emerytalnych za okres od 29 marca 2013 r. do 31 marca 2016 r. wyniosła 6,344%.

Wartości stóp zwrotu poszczególnych funduszy emerytalnych zawarte są w poniższej tabeli.


 STOPY ZWROTU OTWARTYCH FUNDUSZY EMERYTALNYCH
ZA OKRES OD 29.03.2013 ROKU DO 31.03.2016 ROKU

Nazwa OFE

Stopa zwrotu w okresie

PKO BP Bankowy OFE
9,074%
MetLife OFE
8,637%
AXA OFE
8,530%
Nordea OFE
8,188%
OFE PZU "Złota Jesień"
6,740%
Allianz Polska OFE
6,702%
OFE Pocztylion
6,344%
AEGON OFE
5,464%
Aviva OFE Aviva BZ WBK
5,359%
Nationale-Nederlanden OFE
4,894%
Pekao OFE
3,523%
Generali OFE
1,661%
  

Średnia ważona stopa zwrotu

6,344%