Komunikat w sprawie wpisu do rejestru PPE w Mondelez International RD&Q Sp. z o. o.

data aktualizacji 17 lutego 2016

 

Z upoważnienia Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) w dniu 17 lutego 2016 r. wpisano do rejestru pracowniczych programów emerytalnych program tworzony w formie umowy o wnoszenie przez pracodawcę składek pracowników do funduszu inwestycyjnego przez:

 

  • Mondelez International RD&Q Sp. z o. o. z siedzibą we Wrocławiu

 

Zarządzającym jest:

NN Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty z wydzielonymi Subfunduszami:
   - NN Subfundusz Obligacji,
   - NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu,
   - NN Subfundusz Zrównoważony,
   - NN Subfundusz Akcji,

NN Perspektywa Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty z wydzielonymi Subfunduszami:
   - NN Subfundusz Perspektywa 2045,
   - NN Subfundusz Perspektywa 2040,
   - NN Subfundusz Perspektywa 2035,
   - NN Subfundusz Perspektywa 2030,
   - NN Subfundusz Perspektywa 2025,
   - NN Subfundusz Perspektywa 2020.

Składki uczestników będą wnoszone do powyższych funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez NN Investment Partners Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie.