Komunikat w sprawie zatwierdzenia prospektu emisyjnego Maxcom SA

data aktualizacji 02 czerwca 2017

Z upoważnienia Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) zatwierdzono prospekt emisyjny sporządzony przez: 

  • Maxcom SA z siedzibą w Tychach, w związku z ofertą publiczną akcji serii A i B oraz zamiarem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym akcji serii A i B oraz praw do akcji serii B (oferującym jest BZ WBK S.A. z siedzibą we Wrocławiu).