Komunikat w sprawie skrócenia okresu zawieszenia obrotu akcjami spółki REGNON S.A.

data aktualizacji 02 czerwca 2017

Z upoważnienia Komisji Nadzoru Finansowego (KNF), decyzją z dnia 1 czerwca 2017 r. skrócono zawieszenie obrotu akcjami spółki:

  • REGNON S.A.

z powodu opublikowania przez spółkę raportu kwartalnego z I kwartał 2017 roku.