Komunikat w sprawie wpisu do rejestru PPE w spółkach CONTEC AUTOMATION i Volkswagen Motor Polska

data aktualizacji 31 maja 2017

Z upoważnienia Komisji Nadzoru Finansowego w dniu 30 maja 2017 r. wpisano do rejestru pracowniczych programów emerytalnych następujące programy tworzone w formie umowy o wnoszenie przez pracodawcę składek pracowników do funduszu inwestycyjnego przez:

1.    CONTEC AUTOMATION sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi,
2.    Volkswagen Motor Polska sp. z o.o. z siedzibą w Polkowicach.

Zarządzającym jest TFI PZU SA z siedzibą w Warszawie.