Najważniejsze działania podejmowane w zakresie nadzoru nad świadczeniem usług maklerskich na rynku OTC instrumentów pochodnych (tzw. rynek Forex) w latach 2011-2017 (stan na dzień 25 kwietnia 2017 r.)

data aktualizacji 25 kwietnia 2017