Komunikat w sprawie wydania ostatecznej decyzji administracyjnej w przedmiocie uchylenia decyzji administracyjnej, nałożenia kar pieniężnych oraz umorzenia postępowania

data aktualizacji 25 kwietnia 2017