Komunikat w sprawie wpisu do rejestru PPE w Kopalni Soli „Wieliczka” Zakład Mechaniczny

data aktualizacji 26 maja 2017


Z upoważnienia Komisji Nadzoru Finansowego w dniu 25 maja 2017 r. wpisano do rejestru pracowniczych programów emerytalnych program tworzony w formie umowy o wnoszenie przez pracodawcę składek pracowników do funduszu inwestycyjnego przez:
     

Kopalnię Soli „Wieliczka” Zakład Mechaniczny spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Wieliczce.

Zarządzającym jest:
1. NN Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty z wydzielonymi Subfunduszami:
- NN Subfundusz Gotówkowy,
- NN Subfundusz Obligacji,
- NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu,
- NN Subfundusz Zrównoważony,
- NN Subfundusz Akcji.

2. NN Perspektywa Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty z wydzielonymi Subfunduszami:
- NN Subfundusz Perspektywa 2045,
- NN Subfundusz Perspektywa 2040,
- NN Subfundusz Perspektywa 2035,
- NN Subfundusz Perspektywa 2030,
- NN Subfundusz Perspektywa 2025,
- NN Subfundusz Perspektywa 2020.

Składki uczestników będą wnoszone do powyższych funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez NN Investment Partners Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie.