Komunikat z 352. posiedzenia Komisji Nadzoru Finansowego w dniu 4 maja 2017 r.

data aktualizacji 04 maja 2017

W trzysta pięćdziesiątym drugim posiedzeniu Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) wzięli udział:

 • Marek Chrzanowski – Przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego, 
 • Marcin Pachucki – Zastępca Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego, 
 • Filip Świtała – Zastępca Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego, 
 • Piotr Nowak – Przedstawiciel Ministra Finansów1
 • Andrzej Kaźmierczak – Członek Zarządu Narodowego Banku Polskiego, 
 • Zdzisław Sokal – Przedstawiciel Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

1. Komisja jednogłośnie stwierdziła brak podstaw do zgłoszenia sprzeciwu wobec planowanego nabycia przez Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A. oraz Skarb Państwa, za pośrednictwem Polskiego Funduszu Rozwoju S.A., działającego w porozumieniu z Powszechnym Zakładem Ubezpieczeń S.A., akcji Banku Polska Kasa Opieki S.A. w liczbie powodującej przekroczenie 20 proc. (jednak nie więcej niż jednej trzeciej) ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu oraz udziału w kapitale zakładowym tego banku.

2. Kolejne posiedzenia Komisji zaplanowane są na:

 • 16 maja 2017 r., 
 • 30 maja 2017 r., 
 • 13 czerwca 2017 r., 
 • 27 czerwca 2017 r., 
 • 18 lipca 2017 r., 
 • 1 sierpnia 2017 r., 
 • 29 sierpnia 2017 r., 
 • 12 września 2017 r., 
 • 26 września 2017 r., 
 • 10 października 2017 r.

_____________________
 1.P. Nowak nie brał udziału w omawianiu i głosowaniu sprawy opisanej w pkt. 1 komunikatu.