Komunikat w sprawie zatwierdzenia prospektu emisyjnego Banku Ochrony Środowiska SA

data aktualizacji 25 kwietnia 2017

Z upoważnienia Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) zatwierdzono prospekt emisyjny sporządzony przez:

  • Bank Ochrony Środowiska SA z siedzibą w Warszawie, w związku z zamiarem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym akcji serii U (firmą inwestycyjną jest Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska SA).