Komunikat w sprawie wykreślenia z rejestru dostawców usług płatniczych krajowej instytucji płatniczej Walutaexpress Sp. z o.o.

data aktualizacji 05 kwietnia 2017

Stosownie do art. 71 ust. 1 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych, Urząd Komisji Nadzoru Finansowego informuje, iż w związku z uprawomocnieniem się decyzji KNF z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie cofnięcia zezwolenia na świadczenie usług płatniczych w charakterze krajowej instytucji płatniczej przez spółkę Walutaexpress Sp. z o.o., w dniu 31 marca 2017 r. z rejestru, o którym mowa w art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych została wykreślona krajowa instytucja płatnicza Walutaexpress Sp. z o.o.