Komunikat KNF z dnia 12 października 2017 r. w sprawie wysokości stóp zwrotu poszczególnych otwartych funduszy emerytalnych oraz średniej ważonej stopy zwrotu wszystkich otwartych funduszy emerytalnych za okres od 30.09.2014 r. do 29.09.2017 r.

data aktualizacji

Na podstawie art. 172 ust. 2 oraz art. 173 ust. 4 ustawy z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 870 i 1321) ogłasza się, co następuje:

    1)    wysokości stóp zwrotu poszczególnych otwartych funduszy emerytalnych za okres od dnia 30 września 2014 r. do dnia 29 września 2017 r. wynoszą:

Nazwa OFE

Stopa zwrotu w okresie

MetLife OFE
23,214%
OFE PZU "Złota Jesień"
21,772%
PKO BP Bankowy OFE
21,660%
AXA OFE
19,660%
Nordea OFE
19,012%
OFE Pocztylion
19,001%
Allianz Polska OFE
18,400%
Nationale-Nederlanden OFE
18,222%
Aviva OFE Aviva BZ WBK
17,764%
Pekao OFE
17,320%
Generali OFE
14,692%
AEGON OFE
13,590%

    2)    średnia ważona stopa zwrotu wszystkich otwartych funduszy emerytalnych za okres od 30 września 2014 r. do 29 września 2017 r. wynosi 19,128%.