Komunikat KNF ws. restrukturyzacji SKOK Wybrzeże

data aktualizacji 29 sierpnia 2017

Komisja Nadzoru Finansowego w dniu 29 sierpnia 2017 r. jednogłośnie podjęła decyzję o umorzeniu postępowania w przedmiocie przejęcia Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej „Wybrzeże” (SKOK Wybrzeże) przez inną spółdzielczą kasę oszczędnościowo-kredytową, prowadzonego ze względu na wystąpienie przesłanki określonej w art. 74c ust. 3 ustawy o skok. 

Jednocześnie Komisja postanowiła o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie SKOK Wybrzeże na podstawie art. 74c ust. 4 i następne ustawy o skok, w celu zbadania możliwości przejęcia SKOK Wybrzeże przez bank. 

W związku z tym, kierując się potrzebą zapewnienia otwartości i konkurencyjności udziału w procesie restrukturyzacji SKOK Wybrzeże, KNF w terminie 14 dni oczekuje na zgłoszenia banków krajowych zainteresowanych udziałem w procesie restrukturyzacji SKOK Wybrzeże. Banki mogą zgłaszać zainteresowanie do KNF do dnia 12 września 2017 r. włącznie

Aby uzyskać informacje o sytuacji SKOK Wybrzeże, zainteresowane banki mogą zwracać się bezpośrednio do zarządcy komisarycznego tej Kasy.