Komunikat w sprawie Gefion Insurance A/S

data aktualizacji

Urząd Komisji Nadzoru Finansowego (UKNF) informuje, że w dniu 13 lipca 2020 r. Walne Zgromadzenie Gefion Insurance A/S podjęło decyzję o rozpoczęciu likwidacji spółki. Likwidatorami upoważnionymi do reprezentowania spółki są p. Søren Aamann Jensen oraz p. Troels Askerud.

Informacja została opublikowana przez duński organ nadzoru finansowego (Finanstilsynet) w dniu 15 lipca 2020 r. Komunikat w języku angielskim można znaleźć na stronie internetowej:

https://www.dfsa.dk/News/Press-releases/2020/Gefion_liquidation_QA

W tym samym miejscu można znaleźć poradnik w formie pytań i odpowiedzi dla osób ubezpieczonych i poszkodowanych w związku z zaistniałą sytuacją.

Gefion Insurance A/S do dnia 25 marca 2020 r. był notyfikowany do wykonywania działalności ubezpieczeniowej w Polsce w ramach swobody świadczenia usług. W dniu 24 czerwca 2020 r. Finanstilsynet cofnął zezwolenie na wykonywanie działalności ubezpieczeniowej przez Gefion Insurance A/S.

UKNF pozostaje w stałym kontakcie z Europejskim Urzędem Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych (EIOPA) oraz duńskim organem nadzoru finansowego (Finanstilsynet).