Obszar bankowy - Komisja Nadzoru Finansowego

Specjalista w Zespole Oceny Ryzyka i Walidacji Nadzorczej w Departamencie Inspekcji Bankowych

Warszawa
Katowice
Poznań
DIB/ZOR/02/2024
Twoje zadania
 • ocena modeli stosowanych przez banki na potrzeby ryzyka kredytowego (modele PD, LGD, EAD/CCF): metoda wewnętrznych ratingów (IRB), modele wyceny aktywów (Standard MSSF 9)
 • analiza rozwiązań w zakresie modeli wykorzystywanych w odniesieniu do innych ryzyk wynikających z działalności bankowej oraz zarządzania ryzykiem modeli
 • współpraca z Europejskim Bankiem Centralnym oraz Europejskim Urzędem Nadzoru Bankowego w zakresie odnoszącym się do modeli adekwatności kapitałowej
Nasze wymagania
 • wykształcenie wyższe pierwszego lub drugiego stopnia w dyscyplinie ilościowej (matematyka, statystyka, ekonometria, fizyka) oraz zainteresowanie rozwojem wiedzy/doświadczeń w tej dziedzinie w wymiarze praktycznym
 • dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie
Mile widziane
 • doświadczenie w zakresie aspektów modelowania (budowa/rozwój modeli i/lub ich walidacja/audyt)
 • znajomość przepisów i standardów nadzorczych odnoszących się do modelowania ryzyka w działalności banków
To oferujemy
 • Stabilne zatrudnienie w ramach umowy o pracę
 • Pracę hybrydową
 • Świetną atmosferę pracy
 • Zdobycie i wymianę doświadczeń w środowisku ekspertów
 • Dostęp do licznych szkoleń, dofinansowanie kosztów studiów, możliwość rozwoju zawodowego i podnoszenia kwalifikacji
 • Dodatkowe wynagrodzenie roczne
 • Atrakcyjny pakiet socjalny (m.in. prywatna opieka medyczna, dofinansowanie zajęć sportowych, kafeteryjny system benefitów, miejsce lub stojaki na rowery, dofinansowanie do wypoczynku, dofinansowanie wakacji dzieci, owoce, PPK 4%)
 • Pracę w atrakcyjnej lokalizacji
 • Nowoczesne, ergonomiczne miejsce pracy
 • Elastyczny czas rozpoczęcia i kończenia dnia pracy pozwalający zachować work-life balance

Aplikacje zawierające CV w języku polskim proszę składać za pośrednictwem odnośnika Aplikuj. Kontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.