Formularz zgłoszeniowy naruszenia Ustawy o funduszach

Naruszenia/potencjalne naruszenia Ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi

*Moduły oznaczone gwiazdką są obowiązkowe do wypełnienia/podania.

 
Dane Zgłaszającego

 
Możliwość wyrażenia sprzeciwu na przesyłanie żądań wyjaśnień lub dodatkowych informacji*


 
Informacje o naruszeniu


 
B.   Wskazanie podmiotu/osoby wskazywanego/ (-ej) jako naruszającego Ustawę o funduszach*


 
C. Relacje Zgłaszającego z podmiotem/osobą objętym/ (-ą) zgłoszeniem
 
D. Czas, sposób i okoliczności wejścia Zgłaszającego w posiadanie informacji będących przedmiotem zgłoszenia 


 
E. Dokumenty/materiały uprawdopodabniające wystąpienie ww. okoliczności (załącznik)


 
F. Czy w tej sprawie Zgłaszający złożył osobne zawiadomienie do innych organów państwowych? 


captcha
Odsłuchaj captchę:


* - oznaczono pola wymagane